Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OW 13/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-11

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w przedmiocie wydania decyzji nakazującej usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania