Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wr 433/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-03-06

Skarga kasacyjna od wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi J. J. na pismo Burmistrza S. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie przyznania dotacji celowej w ramach programu priorytetowego pn. [...]