Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

III OW 185/21 - Postanowienie NSA z 2022-04-20

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie usunięcia odpadów

III OW 157/21 - Postanowienie NSA z 2022-05-17

Wniosek Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z 9 sierpnia 2021 r. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gdańsku i Burmistrzem Gminy Żukowo przez wskazanie organu właściwego w sprawie wydania decyzji nakazującej posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania

III OSK 196/22 - Postanowienie NSA z 2022-02-16

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Łodzi w sprawie ustalenia zasad odpłatnego przejmowania urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych wybudowanych przez osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki o...

III OW 178/21 - Postanowienie NSA z 2022-04-12

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania sprawy w zakresie składowania obornika