Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Hasło Odrzucenie skargi kasacyjnej X
  • Skarżony Rada Miasta X

OSK 71/04 - Postanowienie NSA z 2004-02-24

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Płońsku w przedmiocie zmiany uchwały o nadaniu nazwy ulicy