Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 1351/05 - Postanowienie NSA z 2005-12-13

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie odpadów