Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło

II SA/Wr 1738/01 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-03-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Baborowie w przedmiocie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

II SA/Op 348/04 - Postanowienie WSA w Opolu z 2004-12-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ozimku w przedmiocie zasad utrzymania porządku i czystości na terenie gminy