Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 243/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-06-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Niemodlinie w przedmiocie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

II SA/Op 149/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-05-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ozimku w przedmiocie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania umorzyć postępowanie.

II SA/Op 220/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-07-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Praszce w przedmiocie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

II SA/Op 242/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-09-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich w przedmiocie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

II SA/Op 150/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-05-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Zawadzkiem w przedmiocie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania

II SA/Op 203/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-07-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Głuchołazach w przedmiocie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

II SA/Op 202/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-07-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Głuchołazach w przedmiocie określenia sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów