Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Miasta X

II SA/Op 492/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-02-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Głuchołazach w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

II SA/Op 263/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-06-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Głuchołazach w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

II SA/Op 530/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-12-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Prószkowie w przedmiocie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Prószków i zagospodarowania tych odpadów

II SA/Op 78/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-03-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Głuchołazach w przedmiocie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

II SA/Op 576/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-02-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Zawadzkiem w przedmiocie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi odrzucić skargę. 3

II SA/Op 278/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-07-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Zawadzkiem w przedmiocie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi