Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 171/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-06-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Byczynie w przedmiocie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych