Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

II SA/Op 15/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-10-28

Sprawa ze skargi na decyzję Opolskiego Kuratora Oświaty w przedmiocie skreślenia z listy uczniów na skutek wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy

II SA/Op 434/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-01-07

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w N. w przedmiocie spraw studentów

II SA/Op 496/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-02-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Wołczynie w przedmiocie opłat za świadczenia przedszkoli gminnych

II SA/Op 74/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-03-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim w przedmiocie opłaty za świadczenia przedszkoli publicznych