Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

II SA/Op 275/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-10-31

Sprawa ze skargi R. Z. na Burmistrza [...] w przedmiocie odsetek za zwłokę w wypłacie stypendium szkolnego

II SA/Op 124/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-05-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zmiany decyzji w sprawie stypendium szkolnego na skutek wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy

II SA/Op 124/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-04-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zmiany decyzji w sprawie stypendium szkolnego

II SA/Op 122/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-04-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zmiany decyzji w sprawie stypendium szkolnego

II SA/Op 142/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-05-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Odwoławczej Komisji Stypendialnej Politechniki Opolskiej w Opolu w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie stypendium socjalnego

II SA/Op 123/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-06-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie stypendium szkolnego na skutek wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy

II SA/Op 123/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-07-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie stypendium szkolnego

II SA/Op 124/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-08-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zmiany decyzji w sprawie stypendium socjalnego

II SA/Op 193/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-05-24

Sprawa ze skargi na decyzję Odwoławczej Komisji Stypendialnej przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stypendium mieszkaniowego i odmowy przyznania stypendium socjalnego oraz stypendium na wyżywienie na skutek wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy

II SA/Op 193/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-10-21

Skarga P. Z. na decyzję Odwoławczej Komisji Stypendialnej przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stypendium mieszkaniowego i odmowie przyznania stypendium socjalnego oraz stypendium na wyżywienie wniosku pełnomocnika skarżącego ustanowionego z urzędu o zwrot kosztów nieopłaconej pomocy prawnej
1   Następne >   2