Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

II SA/Op 512/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-04-23

Sprawa ze skargi K. Z. na czynność Burmistrza Kietrza w przedmiocie odmowy zawarcia umowy o zwrotu kosztów przejazdu ucznia do szkoły

II SA/Op 425/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-08-29

Skarga A. D. na decyzję Rektora Uniwersytetu Opolskiego w przedmiocie skreślenia z listy studentów wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w całości i ustanowienie radcy prawnego

II SA/Op 180/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-06-22

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu Opolskiego w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przyjęcia na studia doktoranckie

II SA/Op 412/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-10-18

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu Opolskiego w przedmiocie skreślenia z listy studentów

II SA/Op 631/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-01-31

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu Opolskiego w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przyznania stypendium doktoranckiego

II SA/Op 630/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-01-30

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu Opolskiego w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przyznania zwiększenia stypendium doktoranckiego

II SA/Op 179/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-06-20

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu Opolskiego w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przyjęcia na studia doktoranckie

II SA/Op 629/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-03-22

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu Opolskiego w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przyznania stypendium doktoranckiego

II SA/Op 632/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-02-26

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu Opolskiego w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przyznania zwiększenia stypendium doktoranckiego

II SA/Op 177/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-05-29

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu Opolskiego w przedmiocie skreślenia z listy studentów studiów doktoranckich
1   Następne >   2