Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

II SAB/Op 5/21 - Postanowienie WSA w Opolu z 2021-02-18

Sprawa ze skargi K. D. na Rzecznika Dyscyplinarnego A w przedmiocie bezczynności w podjęciu działań dyscyplinarnych

II SA/Op 385/21 - Postanowienie WSA w Opolu z 2021-08-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania dofinansowania przygotowania zawodowego pracownika młodocianego