Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

II SA/Op 62/23 - Postanowienie WSA w Opolu z 2023-10-26

Sprawa ze skargi na decyzję Odwoławczej Komisji Stypendialnej Uniwersytetu Opolskiego w przedmiocie odmowy przyznania stypendium rektora

II SA/Op 295/23 - Postanowienie WSA w Opolu z 2023-10-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

II SA/Op 294/23 - Postanowienie WSA w Opolu z 2023-10-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

II SA/Op 184/23 - Postanowienie WSA w Opolu z 2023-11-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Rektora Uniwersytetu Opolskiego w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji kierownika studiów doktoranckich

II SA/Op 239/23 - Postanowienie WSA w Opolu z 2023-11-07

Sprawa ze skargi E. S. i B. S. na pismo Dyrektora Publicznego Przedszkola w R. w przedmiocie niezakwalifikowania dziecka do przedszkola

II SA/Op 355/22 - Postanowienie WSA w Opolu z 2023-02-07

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie nadania imienia szkole podstawowej