Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

II SA/Op 589/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-01-22

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki

II SA/Op 150/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-07-16

Sprawa ze skargi na decyzję Odwoławczej Komisji Stypendialnej Politechniki [...] w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie stypendium za wyniki w nauce

II SA/Op 15/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-04-24

Sprawa ze skargi na decyzję Opolskiego Kuratora Oświaty w przedmiocie skreślenia z listy uczniów na skutek wniosku pełnomocnika skarżącego z urzędu o uzupełnienie wyroku w przedmiocie przyznania kosztów nieopłaconej pomocy prawnej

II SA/Op 15/08 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-01-30

Sprawa ze skargi na decyzję Opolskiego Kuratora Oświaty w przedmiocie skreślenia z listy uczniów

II SA/Op 161/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-07-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Kietrzu w przedmiocie zamiaru likwidacji zespołu szkolno

II SA/Op 162/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-07-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Kietrzu w przedmiocie zamiaru likwidacji zespołu szkolno

II SA/Op 163/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-07-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Kietrzu w przedmiocie zamiaru likwidacji zespołu szkolno

II SA/Op 30/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-03-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

II SA/Op 31/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-04-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

II SA/Op 588/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-01-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie stypendium szkolnego
1   Następne >   2