Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

II SA/Op 437/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-01-14

Sprawa ze skargi na decyzję Opolskiego Kuratora Oświaty w Opolu w przedmiocie indywidualnego nauczania

II SA/Op 432/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-03-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Paczkowie, w przedmiocie opłat za świadczenia przedszkoli publicznych

II SA/Op 316/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-09-09

Sprawa ze skargi A. K. na zarządzenie Burmistrza Gminy Paczków w przedmiocie odwołania ze stanowiska dyrektora szkoły