Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

II SA/Op 460/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-11-18

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego w sprawie wygaśnięcia stosunku pracy na stanowisku dyrektora szkoły

II SA/Op 560/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-01-17

Sprawa ze skargi Gminy Skarbimierz na wezwanie Wojewody Opolskiego w przedmiocie zaprzestania naruszeń prawa

II SA/Op 588/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-03-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Opola w przedmiocie dotacji dla szkół i placówek oświatowych

II SA/Op 85/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-03-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Kędzierzyna - Koźla w przedmiocie likwidacji publicznej szkoły podstawowej

II SA/Op 272/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-09-19

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie likwidacji szkoły

II SA/Op 90/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-03-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Kędzierzyna - Koźla w przedmiocie likwidacji publicznej szkoły podstawowej

II SA/Op 443/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-01-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Głubczycach w przedmiocie ustalenia sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów w gminie

II SA/Op 60/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-03-21

Sprawa ze skargi B. K.-K. na zarządzenie Wójta Gminy [...] w przedmiocie odwołania dyrektora szkoły

II SA/Op 461/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-11-18

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego w przedmiocie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły

II SA/Op 131/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-06-03

Sprawa ze skargi na decyzję Odwoławczej Komisji Stypendialnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w przedmiocie odmowy przyznania stypendium
1   Następne >   3