Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

II SA/Op 189/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-02-15

Skarga S. W. na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego

II SA/Op 189/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-07-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Opolu , nr [...] w przedmiocie odmowy dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego

II SA/Op 157/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-04-29

Skarga M. C. na decyzję Odwoławczej Komisji Stypendialnej Uniwersytetu Opolskiego w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania stypendium wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym

II SA/Op 189/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-05-31

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Opolu , nr [...] w przedmiocie odmowy dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

II SA/Op 167/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-01-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego

II SA/Op 189/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-01-08

Skarga S. W. na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

II SA/Op 172/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-09-05

Sprawa ze skargi na decyzję Prorektora do spraw kształcenia i studiów Uniwersytetu Opolskiego w przedmiocie zwolnienia od opłaty za studia

II SA/Op 514/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-09-26

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza Praszki w przedmiocie stypendium szkolnego

II SA/Op 159/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-08-04

Skarga K. W. na decyzję Odwoławczej Komisji Stypendialnej Uniwersytetu Opolskiego w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania stypendium wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym

II SA/Op 157/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-08-08

Skarga M. C. na decyzję Odwoławczej Komisji Stypendialnej Uniwersytetu Opolskiego w przedmiocie odmowy przyznania stypendium
1   Następne >   2