Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

OSK 436/04 - Postanowienie NSA z 2004-10-21

Skarga kasacyjna od wyroku NSA w Warszawie w sprawie ze skargi Zbigniewa F. w przedmiocie wydania orzeczenia przez Naczelny Sąd Administracyjny potwierdzającego równoważność czeskiego tytułu naukowego docenta z polskim tytułem naukowym profesora

OSK 112/04 - Postanowienie NSA z 2004-05-06

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w przedmiocie zatwierdzenia statutu szkoły