Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OSK 320/05 - Postanowienie NSA z 2006-01-18

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o wydanie decyzji stwierdzającej, że w ciągu całego okresu funkcjonowania [...] Szkoły Wyższej nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości

I OSK 206/06 - Postanowienie NSA z 2006-05-09

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Wójta Gminy Wyszki na postanowienie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu Nr DKOS-1-KK-5010-32/04 w przedmiocie opinii o likwidacji szkoły uchyla zaskarżone postanowienie i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie

I OSK 1064/05 - Postanowienie NSA z 2006-10-26

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w przedmiocie odmowy potwierdzenia równoznaczności tytułu uzyskanego w Republice Węgierskiej