Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

I OSK 121/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-16

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Edukacji Narodowej w przedmiocie opinii w sprawie likwidacji szkoły

I OZ 908/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Rady Osiedla [...], Stowarzyszenia Przyjaciół Osiedla [...] '[...]' w Szczecinie, Rady Rodzi...