Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

I OSK 2568/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-08

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Edukacji Narodowej w zakresie rozpoznania skargi w przedmiocie działalności dyrektora szkoły

I OZ 296/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi M. C. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem WSA w Warszawie sygn. akt II SA/Wa 8/11