Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

I OZ 431/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Edukacji Narodowej nr [..] w przedmiocie cofnięcia dopuszczenia do użytku szkolnego podręcznika

I OZ 494/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie [...] Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu na decyzję Ministra Edukacji Narodowej nr [...] w przedmiocie cofnięcia dopuszczenia do użytku szkolnego podręcznika

I OZ 499/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie [...] Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu na decyzję Ministra Edukacji Narodowej nr [...] w przedmiocie cofnięcia dopuszczenia do użytku szkolnego podręcznika

I OZ 868/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Edukacji Narodowej nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 867/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Edukacji Narodowej nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 666/16 - Postanowienie NSA z 2016-06-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Edukacji Narodowej , nr [...] w przedmiocie cofnięcia dopuszczenia do użytku szkolnego podręcznika