Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

I OZ 41/19 - Postanowienie NSA z 2019-02-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt II SA/Wa 1244/17 odrzucające skargę M. S. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem WSA w Warszawie sygn. akt I SAB/Wa 196/09

I OSK 3522/18 - Postanowienie NSA z 2019-10-11

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania