Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

IISA/WR 2923/02 - Postanowienie WSA w Opolu z 2004-09-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Otmuchowie w przedmiocie likwidacji przedszkola

II SA/Wr 2233/02 - Postanowienie WSA w Opolu z 2004-10-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Otmuchowie w przedmiocie likwidacji szkoły