Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

I SA/Wa 745/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-10-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy przyznania dotacji

SA/Rz 1967/03 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-04-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie odpłatności za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo

II SA/Po 1866/03 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2004-04-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odpłatności rodziców za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo

III SA/Lu 546/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-11-17

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności środka odwoławczego w sprawie o odwołanie ze stanowiska dyrektora

IV SA/Gl 387/04 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2004-07-19

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia do wykonania obowiązku szkolnego

II SA/Ka 2426/03 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2004-01-19

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym