Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

IV SA/Wr 665/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-10-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie odmowy przyznania P. S. stypendium szkolnego

III SA/Gd 721/05 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2005-12-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania stypendium socjalnego

III SA/Gd 720/05 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2005-12-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania stypendium socjalnego

I SA/Wa 2065/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-11-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy przyznania stypendium szkolnego

I SA/Wa 1421/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-08-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

I SA/Wa 1599/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-10-27

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie skargi na dyrektora szkoły

II SA/Bk 758/05 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2005-10-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie uchylenia decyzji I instancji i przekazanie do ponownego rozpatrzenia sprawy odmowy przyznania stypendium szkolnego

III SA/Łd 584/05 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2005-10-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy przyznania stypendium szkolnego M. D.

II SA/Bk 759/05 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2005-10-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie uchylenia decyzji I instancji i przekazania do ponownego rozpatrzenia sprawy odmowy przyznania stypendium szkolnego

II SA/Ol 665/05 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2005-10-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stypendium szkolnego
1   Następne >   2