Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

IV SA/Gl 84/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-03-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie odmowy przyznania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

II SAB/Bd 2/07 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2007-03-20

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w T. w przedmiocie nie wydania decyzji

I OSK 1755/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-03

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w O. w przedmiocie stypendium szkolnego

III SA/Lu 568/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-03-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie : stypendium szkolnego

I OSK 1648/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-20

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w O. w przedmiocie stypendium szkolnego

I OSK 1556/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-16

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w K. w przedmiocie odmowy przyznania studenckiego stypendium wyrównania szans

I OZ 789/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w G. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie przyznania stypendium szkolnego o charakterze socjalnym

II SA/Op 338/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-08-13

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie stypendium szkolnego

IV SA/Po 64/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2007-03-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dowożenia dzieci

II SA/Bd 312/07 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2007-11-05

Wniosek w przedmiocie stypendium szkolnego
1   Następne >   +2   4