Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

IV SA/Gl 174/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-06-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

IV SA/Gl 395/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-08-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

IV SA/Gl 405/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-01-10

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie spraw studentów w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącej o przyznanie kosztów zastępstwa procesowego tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

I SA/Wa 974/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-08

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania stypendium szkolnego

I SA/Wa 641/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy zarezerwowania środków na dotacje dla uczniów

VIII SA/Wa 132/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie odmowy przyznania stypendium na wyrównanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2006

IV SA/Wr 130/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-05-20

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania stypendium szkolnego dla D. H.

III SA/Łd 239/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-07-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy przyznania stypendium socjalnego

III SA/Kr 762/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy dofinansowania kosztów kształcenia ucznia
1   Następne >   +2   +5   7