Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

IV SA/Wr 130/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-05-20

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania stypendium szkolnego dla D. H.

II SA/Bd 1000/07 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-01-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu kosztów dojazdu do szkoły postanowił zwolnić od kosztów sądowych

I SA/Wa 466/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie stypendium szkolnego

VIII SA/Wa 133/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-02

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie odmowy przyznania stypendium dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

II SA/Bd 1000/07 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-01-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu kosztów dojazdu do szkoły postanowił zwolnić od kosztów sądowych

IV SA/Wr 144/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-05-20

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania stypendium szkolnego o charakterze socjalnym

VIII SA/Wa 132/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-02

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie odmowy przyznania stypendium dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

IV SA/Gl 405/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-02-11

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie spraw studentów w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącej o przyznanie kosztów zastępstwa procesowego tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

IV SA/Gl 134/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-07-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie spraw uczniów

II SA/Rz 246/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-08-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od obowiązku uiszczenia opłaty kancelaryjnej za wydanie odpisu wyroku, w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Krośnie, w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania,
1   Następne >   2