Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

II SA/Ke 198/09 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2009-04-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dofinansowania kosztów przygotowania zawodowego młodocianego pracownika

I SA/Wa 717/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-22

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału I w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności zarządzeń

IV SA/Gl 90/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-03-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie sprawy uczniów

III SA/Gd 190/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-04-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dofinansowania kosztów kształcenia w celu przygotowania zawodowego

II SA/Op 589/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-01-22

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki

I SA/Wa 717/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności zarządzeń

I SA/Wa 1709/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

III SA/Łd 290/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-06-25

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy przyznania stypendium szkolnego

IV SA/Gl 344/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-06-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie odmowy przyznania stypendium szkolnego o charakterze socjalnym

II SA/Bk 564/09 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2009-09-29

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie odmowy umorzenia nieuiszczonej grzywny w celu przymuszenia
1   Następne >   +2   5