Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

IV SA/Gl 115/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-02-07

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie spraw uczniów

IV SA/Gl 236/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-04-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie spraw uczniów

II SA/Op 124/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-05-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zmiany decyzji w sprawie stypendium szkolnego na skutek wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy

II SA/Ol 96/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-03-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stypendium szkolnego

IV SA/Gl 202/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-03-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie spraw uczniów

II SA/Ol 96/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-03-07

Wniosek w przedmiocie stypendium szkolnego

II SA/Op 124/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-04-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zmiany decyzji w sprawie stypendium szkolnego

IV SA/Wr 196/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-05-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy przyznania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

IV SA/Gl 204/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie spraw uczniów

II SA/Op 122/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-04-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zmiany decyzji w sprawie stypendium szkolnego
1   Następne >   +2   4