Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

II SA/Po 115/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-04-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika;

IV SAB/Wr 129/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-04-24

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO we W. w przedmiocie przyznania i wypłaty stypendium dla uczniów

III SA/Lu 729/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej w sprawie odmowy przyznania stypendium szkolnego

I OZ 116/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-18

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Opolu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Opolu , nr [...] w przedmiocie odmowy dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

II SA/Po 1185/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zmiany decyzji w sprawie stypendium szkolnego;

II SA/Ol 102/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w . w przedmiocie stypendium szkolnego

IV SA/Gl 42/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-03-13

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia celem zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata

III SA/Lu 729/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-03-31

Wniosek o przyznanie tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu wynagrodzenia za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej w sprawie odmowy przyznania stypendium szkolnego

II SA/Ke 868/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-06-26

Wniosek w przedmiocie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

II SA/Ke 868/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-01-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy przez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika
1   Następne >   +2   5