Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

III SA/Lu 729/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej w sprawie odmowy przyznania stypendium szkolnego

II SA/Ke 868/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-01-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy przez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika