Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

II SA/Po 115/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-04-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika;

IV SAB/Wr 129/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-04-24

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO we W. w przedmiocie przyznania i wypłaty stypendium dla uczniów

IV SA/Gl 47/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-04-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie spraw uczniów