Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

II SA/Op 189/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-08-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Opolu , nr [...] w przedmiocie odmowy dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego skargi

II SA/Po 400/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-08-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie zasiłku szkolnego;

VIII SA/Wa 550/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-08-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w R w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania