Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

I OZ 1315/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Opolu , nr [...] w przedmiocie odmowy dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego

II SA/Ke 868/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-10-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

II SA/Ol 812/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-10-02

Wniosek w przedmiocie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

I OZ 1125/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Kielcach znak: [...] w przedmiocie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

II SA/Po 403/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-10-29

Wniosek w przedmiocie zasiłku szkolnego

II SA/Po 404/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-10-29

Wniosek w przedmiocie zasiłku szkolnego