Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

II SA/Op 189/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-02-15

Skarga S. W. na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego

III SA/Łd 111/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-03-16

Skarga T. S. na decyzję SKO w P. z [...] znak [...] w przedmiocie odmowy przyznania stypendium szkolnego

II SA/Po 1160/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-01-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika;

II SA/Po 403/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-02-11

Wniosek w przedmiocie zasiłku szkolnego;

II SA/Po 404/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-02-11

Wniosek w przedmiocie zasiłku szkolnego;

III SA/Łd 110/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-02-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. z [...] znak [...] w przedmiocie odmowy przyznania stypendium szkolnego

II SA/Wa 1572/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-06

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za udzieloną pomoc prawną z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie przyznania stypendium szkolnego

VIII SA/Wa 54/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie odmowy dofinansowania kosztów kształcenia z tytułu przyuczenia do wykonywania określonej pracy

VIII SA/Wa 53/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie odmowy dofinansowania kosztów kształcenia z tytułu przyuczenia do wykonywania określonej pracy

II SA/Wa 1287/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-03

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania dofinansowania kosztów kształcenia z tytułu przyuczenia do wykonywania określonej pracy
1   Następne >   +2   4