Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

II SA/Po 403/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-01-23

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku szkolnego

II SA/Po 404/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-01-23

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku szkolnego

IV SA/Gl 428/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-11-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie stypendium szkolnego

II SA/Ol 485/17 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2017-07-05

Wniosek w przedmiocie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

IV SA/Gl 490/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-07-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie stypendium szkolnego

II SA/Wa 588/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-12

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przyznania stypendium szkolnego

III SA/Gd 301/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-04-18

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wyznaczenia dodatkowego terminu do załatwienia sprawy przyznania stypendium naukowego

II SA/Po 236/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-05-25

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku szkolnego

I OZ 784/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w przedmiocie odmowy przyznania stypendium szkolnego

IV SA/Po 148/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-02-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania stypendium szkolnego
1   Następne >   +2   6