Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

IV SA/Gl 16/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-01-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie stypendium szkolnego dla ucznia w kwestii wniosku o przyznanie skarżącej prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata z urzędu

II SA/Bd 1470/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-01-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stypendium szkolnego postanowił: umorzyć postępowanie.

II SA/Bd 1471/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-01-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stypendium szkolnego postanowił: umorzyć postępowanie.

I OW 344/17 - Postanowienie NSA z 2018-04-12

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania ponaglenia w sprawie z wniosku o założenie publicznej poradni psychologiczno

IV SA/Gl 428/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-03-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie stypendium szkolnego w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącego o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej

II SA/Lu 154/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-02-26

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stypendium szkolnego

II SA/Bd 252/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-03-21

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stypendium szkolnego postanowił: umorzyć postępowanie.

IV SA/Gl 16/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-06-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Bielsku - Białej w przedmiocie stypendium szkolnego dla ucznia w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącego o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

II SA/Bd 1470/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-06-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stypendium szkolnego postanowił:

II SA/Bd 373/18 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-05-16

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do punktu przedszkolnego postanowił:
1   Następne >   2