Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

IV SA/Gl 16/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-01-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie stypendium szkolnego dla ucznia w kwestii wniosku o przyznanie skarżącej prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata z urzędu

II SA/Bd 1470/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-01-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stypendium szkolnego postanowił: umorzyć postępowanie.

II SA/Bd 1471/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-01-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stypendium szkolnego postanowił: umorzyć postępowanie.

II SA/Lu 154/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-02-26

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stypendium szkolnego

II SA/Bd 252/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-03-21

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stypendium szkolnego postanowił: umorzyć postępowanie.

II SA/Bd 1470/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-06-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stypendium szkolnego postanowił:

II SA/Bd 373/18 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-05-16

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do punktu przedszkolnego postanowił:

III SA/Lu 245/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-05-25

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym przez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stypendium szkolnego

II SA/Lu 1123/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-02-01

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego

II SA/Wa 1318/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-06

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku szkolnego
1   Następne >   2