Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

IV SA/Po 1900/20 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2021-01-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

III SA/Gd 232/21 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2021-04-14

WSA w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Jacek Hyla po rozpoznaniu w dniu 14 kwietnia 2021r. na posiedzeniu niejawnym sprzeciwu Wójta Gminy od decyzji SKO w przedmiocie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

III SA/Gd 228/21 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2021-04-08

WSA w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Sudoł po rozpoznaniu w dniu 8 kwietnia 2021 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu Wójta Gminy D. od decyzji SKO w przedmiocie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

III SA/Lu 219/20 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2021-08-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Z. w przedmiocie odmowy wpisu w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych

II SA/Op 385/21 - Postanowienie WSA w Opolu z 2021-08-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania dofinansowania przygotowania zawodowego pracownika młodocianego