Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 3017/15 - Wyrok NSA z 2016-03-03

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Pomorskiego w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II OSK 611/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w T. w przedmiocie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

II OSK 2015/14 - Wyrok NSA z 2016-04-19

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji