Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SA/Op 548/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2019-02-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Komprachcice w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 539/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2019-04-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Komprachcice w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 234/19 - Postanowienie WSA w Opolu z 2019-09-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Opola w przedmiocie miejscowego planu gospodarowania przestrzennego

II SA/Op 239/19 - Postanowienie WSA w Opolu z 2019-09-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Prószkowie w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 380/19 - Postanowienie WSA w Opolu z 2019-11-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II SA/Op 185/19 - Postanowienie WSA w Opolu z 2019-06-28

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 414/19 - Postanowienie WSA w Opolu z 2019-11-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Turawa w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 284/19 - Postanowienie WSA w Opolu z 2019-11-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Komprachcice w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 341/19 - Postanowienie WSA w Opolu z 2019-12-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie zmiany przeznaczenia działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego