Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

II OSK 1154/05 - Wyrok NSA z 2006-09-28

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

II OZ 297/06 - Postanowienie NSA z 2006-04-28

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi ekspresowej

II OSK 8/06 - Wyrok NSA z 2006-12-05

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie warunków zabudowy dla obszaru wodnego

II OSK 294/06 - Wyrok NSA z 2006-05-16

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie lokalizacji drogi dla inwestycji

II OSK 433/06 - Wyrok NSA z 2006-06-27

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji autostrady płatnej

II OSK 786/06 - Wyrok NSA z 2006-11-10

Skargi kasacyjne B. i S. S. oraz C. P. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi ekspresowej

II OZ 883/06 - Postanowienie NSA z 2006-09-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie lokalizacji inwestycji celu publicznego

II OZ 599/06 - Postanowienie NSA z 2006-06-07

Skarga kasacyjna na uchwałę Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w przedmiocie likwidacji Lubuskich Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa w Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze i powołanie jednej Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

II OSK 507/06 - Wyrok NSA z 2006-07-07

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji autostrady

II OSK 1315/05 - Wyrok NSA z 2006-01-17

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji dla rozbudowy drogi krajowej
1   Następne >   2