Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

II OZ 297/06 - Postanowienie NSA z 2006-04-28

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi ekspresowej

II OZ 883/06 - Postanowienie NSA z 2006-09-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie lokalizacji inwestycji celu publicznego

II OZ 599/06 - Postanowienie NSA z 2006-06-07

Skarga kasacyjna na uchwałę Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w przedmiocie likwidacji Lubuskich Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa w Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze i powołanie jednej Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa