Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OZ 1360/08 - Postanowienie NSA z 2009-01-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi ekspresowej

II OZ 169/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-27

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , znak: [...] w przedmiocie ustalenia warunków lokalizacji dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi krajowej

II OZ 942/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury , Nr [...] w przedmiocie niedopuszczalności odwołania

II OSK 1199/08 - Wyrok NSA z 2009-07-17

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia żądanej treści

II OSK 630/09 - Wyrok NSA z 2009-06-25

Skargi kasacyjne J. H. i innych od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skarg Stowarzyszenia [...] z siedzibą w R., J. H. i innych na decyzję Ministra Budownictwa , nr [...] w przedmiocie lokalizacji drogi krajowej

II OZ 413/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi krajowej

II OSK 789/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-27

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi krajowej

II OZ 958/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury znak: [...] w przedmiocie ustalenia warunków lokalizacji dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi krajowej do parametrów drogi ekspresowej

II OSK 68/09 - Postanowienie NSA z 2009-01-30

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi wojewódzkiej

II OSK 399/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-10

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi krajowej
1   Następne >   +2   4