Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 1730/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-10

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II OSK 1370/09 - Wyrok NSA z 2010-09-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Sieradzu w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Łodzi do ponownego rozpoznania

II OSK 1377/09 - Wyrok NSA z 2010-09-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Sieradzu w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Łodzi do ponownego rozpoznani...

II OSK 1539/10 - Wyrok NSA z 2010-10-28

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji linii kolejowej