Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OZ 512/10 - Postanowienie NSA z 2011-01-20

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi

II OSK 453/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-22

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Z. G. na postanowienie Ministra Infrastruktury , Nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania odwoławczego

II OSK 1007/10 - Postanowienie NSA z 2011-01-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury z [...] czerwca 2008 r., nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi krajowej

II OZ 115/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury oku nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II OZ 883/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt IV SA/Wa 1892/09 odrzucające zażalenie J.L. oraz E.L. na postanowienie WSA w Warszawie odrzucające zażalenie J. L., E. L. oraz J. L. na postanowienie WSA w Warszawie o odrzuceniu skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Wa...

II OZ 1141/11 - Postanowienie NSA z 2011-11-24

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w sprawie ze skarg R. R. i F. R. na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

II OZ 1142/11 - Postanowienie NSA z 2011-11-24

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w sprawie ze skarg R. R. i F. R. na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

II OZ 884/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-07

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi ekspresowej...

II OZ 885/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-07

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie ustalenia lo...