Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 1547/11 - Wyrok NSA z 2011-10-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Zielonki w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zielonki

II OSK 720/10 - Wyrok NSA z 2011-03-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy

II OSK 579/11 - Wyrok NSA z 2011-05-13

Skargi kasacyjne Ministra Infrastruktury i [...] S.A. w G. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji przedsięwzięcia EURO 2012 uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie.

II OSK 2103/10 - Wyrok NSA z 2011-04-21

Skargi kasacyjne J. W. i R. W. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skarg J. W. i R. W. na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi

II OSK 158/11 - Wyrok NSA z 2011-04-01

Skargi kasacyjne T. B. oraz H. W. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skarg J. K., T. B., H. W. oraz [...] S.A. z siedzibą w K. na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi

II OSK 366/10 - Wyrok NSA z 2011-02-01

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi krajowej

II OSK 1456/11 - Wyrok NSA z 2011-08-26

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji przedsięwzięcia EURO 2012

II OSK 1912/11 - Wyrok NSA z 2011-10-27

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia warunków lokalizacji dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi krajowej

II OSK 2403/10 - Wyrok NSA z 2011-02-04

Skargi kasacyjne M. T. oraz E. S. i M. S., B. D. i T. D., J. L. i M. L. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skarg M. F., K. K., M. T., L. T., P. L., R. K., G. J., S. J., K. F., T. F., B. S., M. S., E. S., M. S., B. D., T. D., J. L., M. L. i A. W. na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

II OSK 1412/11 - Wyrok NSA z 2011-08-25

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji dla przedsięwzięcia EURO 2012
1   Następne >   2